What is Motvind Kulturlag?

Motvind Kulturlag ble stiftet i 2018 av Andreas Røysum, Haakon Aamlid & Hans P. Kjorstad med hensikt å presentere et mangfold av kulturelle uttrykk på inkluderende og kompromissløst vis. Overbevist om at god kultur bygges nedenfra ønsker vi å utfordre ineffektive og udemokratiske maktstrukturer i kulturlivet ved å vise at gjør det selv-ånd, samhold og profesjonalitet kan sameksistere.

Motvind Kulturlag er en paraplyorganisasjon som omfatter Motvindfestivalen (arrangert årlig siden 2016), Motvind Records og Magasinet Motvind. I tillegg arrangerer vi konserter og andre arrangementer over hele landet. Vi tror på positiv kulturbygging i bred forstand, og har fra starten vært politisk engasjerte; særlig i våpeneksport- og kultursponsingsaker. Vi vil bidra til at man skal kunne nyte, utøve og presentere kvalitetskultur uten å gå på kompromiss med sine etiske verdier.

Vi er et lag! Det vil si at alle som vil kan melde seg inn og bli en del av et nasjonalt ressursnettverk som hjelper hverandre med å realisere idéer i freden, friheten og kvalitetskulturens navn. Sammen får vi til det vi vil!