Medlemskap

Årsmedlemsskap i Motvind Kulturlag

kr 400 per år


Fysisk magasin tilsendt i posten (må bestilles!)
Plater til innkjøpspris
Rabatterte konsertbilletter
Demokratisk deltakelse i kulturlaget

For å bli medlem i Motvind Kulturlag, må du betale en årskontigent på kr 400,-.

Dette kan gjøres på to måter:

1) Betaling kan gjøres med Vipps til nummer 555928. Merk betalingen med Årskontigent MK + Fullt navn.

2) Du kan overføre beløpet direkte til kontonummer 1254.62.91985. Merk betalingen med Årskontigent MK + Fullt navn.