Kategorier
Program

Grönberg, Håker Flaten & Knedal Andersen

Hvert år presenterer Motvind én ny ad-hoc gruppering, og hvilken trio vi skal få besøk av i år. Herrene kjenner hverandre godt fra før, og flittige lyttere kjenner de godt fra blant annet Atomic, The Thing, Friends & Neighbors, Cortex, Akode, Trondheim Jazzorkester og The Young Mothers.

Ingebrigt Håker Flaten (bass) blåste huene av oss i 2019 med solo. Det er på tide at han returnerer!

Dag Erik Knedal Andersen (trommer) blåste huene av oss med Kjetil Møster og John Edwards i 2017, og det er på høy tid at han returnerer.

Oscar Grönberg (piano) gjør sin Motvinddebut, og det er hvertfall på høy tid!